Artykuły

Jak długo można stosować MSM (siarkę organiczną)?

Substancje zawierające w swoich cząsteczkach pierwiastek siarkę pełnią liczne funkcje w organizmie ludzkim. Jedną z głównych funkcji jest budowa aminokwasów i białek siarkowych. O ile siarka dostarczana do organizmu pod postacią siarczynów konserwujących żywność i napoje może działać szkodliwie i prowadzić do złego samopoczucia, tak już np. siarka organiczna (MSM; metylosulfonylometan) znana jest z potencjału prozdrowotnego i wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Czym jest MSM?

MSM, który nazywany jest siarką organiczną, stanowi element ludzkiego metabolizmu związków siarkowych. Jest to związek małocząsteczkowy i w jego wchłanianiu udział biorą m.in. bakterie jelitowe. Obecny jest zarówno w krwioobiegu, jak i w mleku kobiet karmiących. Po spożyciu dociera również do mózgu. Związek ten pobierają z gleby i wykorzystują do wzrostu rośliny. Rozkładane w naturalnym otoczeniu obumarłe rośliny uwalniają siarkę m.in. pod postacią MSM do gleby, skąd ta następnie trafia do dużych zbiorników wodnych. Dalej pod wpływem temperatury i parowania wody związki siarki przedostają się do atmosfery, aby następnie z opadami ponownie odżywić roślinność.

Jakie są zastosowania MSM?

W MSM obecna jest siarka, której organizm potrzebuje do wytworzenia aminokwasów siarkowych, czyli metioniny, cysteiny, homocysteiny oraz tauryny. Co więcej, związki siarkowe wykorzystywane są przez organizm do wytwarzania glutationu oraz n-acetylo cysteiny. MSM swoje potencjalne zastosowania znajduje w szerokiej gamie zaburzeń funkcjonowania organizmu. Jej udział w syntezie licznych związków przekłada się na wielokierunkowe działanie.

Dotychczas opublikowano wyniki badań z udziałem ludzi wskazujące na istotne statystycznie pozytywne działanie tego związku w kontekście łagodzenia objawów wziewnych alergii sezonowych, czy poprawiania stosunku cholesterolu HDL do LDL. Istnieją jeszcze liczne przesłanki z eksperymentów na komórkach i tkankach oraz organizmach zwierzęcych, które świadczą o potencjale MSM w kierunku prewencji i hamowaniu zmian nowotworowych.

Ile czasu brać MSM?

Siarka organiczna wykazuje zdolność do akumulacji w organizmie. Szacuje się, że po 12 h od jej spożycia jeszcze połowa skonsumowanej ilości jest dostępna dla tkanek. Z tego powodu MSM zaleca się stosować nie długotrwale, a z przerwami.

Chociaż ilości publikacji dotyczących górnych tolerowanych dawek metylosulfonylometanu oraz zalecanego czasu trwania suplementacji jest niewiele, to z reguły nie stosuje się go dłużej, niż 16 tygodni, gdyż właśnie tyle trwało najdłuższe badanie kliniczne, w którym obserwowano skutki uboczne ze strony układów sercowo-naczyniowego oraz wewnątrz.

Dawki, które powszechnie uznaje się za bezpieczne, sięgają maksymalnie 4,0 g na dzień, a pierwsze efekty suplementacji przy różnego rodzaju schorzeniach można zaobserwować po 2 – 3 tygodniach. Żywność niestety nie zapewnia tak dużych ilości MSM, jak suplementy diety, mimo że związek ten występuje w dosyć dużej ilości produktów spożywczych. Wymienia się tutaj m.in. zielone warzywa liściaste, czy mięsa.

Literatura:

  • Crawford P, Crawford A, Nielson F, Lystrup R. Methylsulfonylmethane for treatment of low back pain: A safety analysis of a randomized, controlled trial. Complement Ther Med. 2019 Aug;45:85-88. doi: 10.1016/j.ctim.2019.05.022. Epub 2019 May 22. PMID: 31331587.
  • Miller L, Thompson K, Pavlenco C, Mettu VS, Haverkamp H, Skaufel S, Basit A, Prasad B, Larsen J. The Effect of Daily Methylsulfonylmethane (MSM) Consumption on High-Density Lipoprotein Cholesterol in Healthy Overweight and Obese Adults: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2021 Oct 15;13(10):3620. doi: 10.3390/nu13103620. PMID: 34684621; PMCID: PMC8540167.
  • Barrager E, Veltmann JR Jr, Schauss AG, Schiller RN. A multicentered, open-label trial on the safety and efficacy of methylsulfonylmethane in the treatment of seasonal allergic rhinitis. J Altern Complement Med. 2002 Apr;8(2):167-73. doi: 10.1089/107555302317371451. PMID: 12006124.
  • Butawan M, Benjamin RL, Bloomer RJ. Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement. Nutrients. 2017 Mar 16;9(3):290. doi: 10.3390/nu9030290. PMID: 28300758; PMCID: PMC5372953.

Jakub Wiącek

Jakub Wiącek – magister neurobiologii (2019) i licencjonowany dietetyk (2016) z uprawnieniami trenera personalnego (2015) oraz instruktora rekreacji ruchowej i sportów siłowych (2013). Autor wielu artykułów o tematyce popularnonaukowej, szczególnie z zakresu zdrowia, dietetyki i suplementacji. Pasjonat sportów siłowych i zdrowego stylu życia od ponad 10 lat, od początku tej przygody fan forum oraz sklepu SFD. Obecnie doktorant nauk o kulturze fizycznej AWF, do zainteresowań badawczych zalicza neurobiologię, fizjologię i biochemię, a w szczególności zagadnienia związane z funkcjonowaniem układu endokannabinoidowego, zjawiskiem bólu oraz mikroflorą jelitową. Wiedzę uzupełniającą zdobywał na kursach dobrej praktyki w badaniach klinicznych (2019) oraz opieki farmaceutycznej nad pacjentem z bólem (2019)

Może Ciebie zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close