RODO

Klauzula dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Gabrielem Kolasa, pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz obrony przed roszczeniami wobec SFD S.A. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., bankom, firmom realizującym płatności elektroniczne, internetowym platformom handlowym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Google LLC., które przetwarza dane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych został zabezpieczony przez administratora za pomocą standardowych klauzul umownych zgodnie z RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. 1Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Klauzula dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Gabrielem Kolasa, pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie zapytania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Google LLC., które przetwarza dane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych został zabezpieczony przez administratora za pomocą standardowych klauzul umownych zgodnie z RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Klauzula marketingowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41 (45-315 Opole).
 2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Gabriela Kolasa. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: [email protected].
 3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, dostawcom systemów marketingowych, systemów do analizy ruchu w sklepie internetowym, systemów do analizy skuteczności kampanii marketingowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Google LLC., które przetwarza dane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych został zabezpieczony przez administratora za pomocą standardowych klauzul umownych zgodnie z RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania w/w zgody lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Klauzula dla procesu reklamacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Gabrielem Kolasa, pod adresem e-mail:[email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji- wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 6. ust. 1. lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane bankom, firmom dostarczającym oprogramowanie finansowo-księgowe, marketingowe, firmie świadczącej usługi finansowo-księgowe, firmie świadczącej usługi hostingowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Google LLC., które przetwarza dane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych został zabezpieczony przez administratora za pomocą standardowych klauzul umownych zgodnie z RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń i realizacji przepisów Kodeksu Cywilnego, odwołania zgody jeśli była udzielona.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, wycofania zgody- jeśli była udzielona.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Klauzula dla newslettera

V souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), informujeme, že:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole (KRS: 0000373427, NIP: 7543022222, REGON: 160360680).
 2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Gabriela Kolasa. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych:[email protected].
 3. Pozyskane dane będą wykorzystywane w celu wysłania drogą mailową newslettera na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, podmiotom umożliwiającym wysłanie zbiorowych wiadomości mail oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
 5. Pozyskane dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych, przenoszenia, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Google LLC., które przetwarza dane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych został zabezpieczony przez administratora za pomocą standardowych klauzul umownych zgodnie z RODO.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...